BİLGİÇ HUKUK BÜROSU

Genel Bilgiler
  • Firma Adı : BİLGİÇ HUKUK BÜROSU
  • Yetkili : Av. Ezgi Merve BİLGİÇ
  • İşletme Türü : Şahıs
  • Yıllık Ciro : 50.000 TL ve Altı
  • Çalışan Sayısı : 1 - 5
İletişim Bilgileri
  • Yetkili Tel : 0553 351 62 23
  • Telefon : 0212 728 06 00
  • Mail :
  • Web Adresi :
Adres
  • Alibey Mahallesi , Turgut Özal Bulvarı, No:28 D:3 Silivri / İstanbul
Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı:
- Her tür sözleşmellerin hazırlanması,
- Her türli ihbar ihtar ve bildirimin tanzimi,
- Mevcut sözleşmeller doğrultusunda iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi,
- Hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi,
- Yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapılması,
- Üçüncü kişi ve kurumlarla yapılacak müzakere toplantılarına katılma görevinin üstlenilmesi.
Avukatlık Hizmetlerinin Kapsamı:
- Kişi veya kurumların leh veya aleyhinde açılmış/açılacak davalar ile icra takiplerinin takibi,
- Ceza hukukundaki Soruşturma/Kovuşturma aşmalarında müdafilik ve avukatlık hizmetleri,
- İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması,
- Dava öncesi ve dava içi delillerin toplanması,
- Her tütlü delil Tespitinin dava yolu ile yapılması,
- Kararların Yargıtay, Danıştay ve Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde temyizi,
- Kararların infazı (uygulanmasının sağlanması),
- Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve takibi,
- Mahkeme öncesi uyuşmazlık giderimi,
- Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,
- Mahkemeye gidilmeksizin uzlaşma sağlanması,
- İhbarname, ihtarname ve protesto keşidesi,
- Sözleşme tanzimi ve imzalanması.
Nerede ? Aşağıdaki haritadan konumunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz.